Privacyverklaring

Be Digi privacyverklaring

Over ons

De website www.bedigi.be wordt beheerd door Brees&co BV. , ondersteund door Astraya BV.

Brees&co is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overeenkomstig deze privacyverklaring.

Be Digi is een merk van het bedrijf Brees&Co bvba, Hoogstraat 42, 1930 Zaventem. BTW BE0477.856.246 RPR Leuven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, zal je gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • (Persoonlijke) website
  • Telefoonnummer of skypeadres
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
  • BTW nummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naamen e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties.
  • Je naame-mailadreswebsite en telefoonnummer en/of skypeadres die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem, Hubspot. Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig zodat wij kunnen reageren.

Door de gegevens te verstrekken, geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikels 6.1.

(a) toestemming,

(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),]

(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heb jij als klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Tevens hebben wij met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Wij gebruiken HubSpot als CRM systeem. Ook met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst ondertekend.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen je persoonsgegevens  worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Brees&Co bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Brees&Co bvba;

Brees&Co bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling met een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan met behulp  van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

YouTube

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Be Digi. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Affiliate Links
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen . Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Be Digi. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies, zodat wij bijvoorbeeld een commissie ontvangen indien je na het klikken op de link, binnen een bepaalde termijn iets op die website koopt.  Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, word je meteen uit het systeem verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden (bijvoorbeeld boekhouding).

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via veronique@bedigi.be

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Direct marketing

Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je  persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Je beschikt als klant over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

x Logo: Shield Security
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield Security